Privacyverklaring

Privacyverklaring

KiteOutlet.eu (postadres: Beyemansweg 26, 1251 PG Laren) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ons contact- en postadres is:

KiteOutlet.eu
Beyemansweg 26
1251 PG Laren (NH)
Nederland

+31 6 267 124 62
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.kiteoutlet.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

KiteOutlet.eu verwerkt de persoonsgegevens die door haar klanten worden verstrekt bij het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling via de website www.kiteoutet.eu. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KiteOutlet.eu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een bestelling te plaatsen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KiteOutlet.eu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer van gebruikers die via de website een bestelling hebben geplaatst worden vanwege belastingregels 7 jaar bewaard.
 • Voornaam, achternaam en e-mailadres van gebruikers die zich hebben aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief worden bewaard voor 12 maanden nadat de laatste nieuwsbrief is verzonden.
 • Voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres, adresgegevens, en IP-adres van gebruikers die via het contactformulier een inruilverzoek hebben gedaan worden 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

KiteOutlet.eu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KiteOutlet.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KiteOutlet.eu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
KiteOutlet.eu maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van een beeld van bezoekersaantallen en het gebruik van de website. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geanonimiseerd gedeeld met Google Anayltics, en kunnen niet worden terugherleid tot de individuele gebruikers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KiteOutlet.eu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . KiteOutlet.eu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wanneer je een gebruikersaccount hebt aangemaakt op onze website heb je ten alle tijden de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens aan te passen. Bezoek hiervoor deze link: https://kiteoutlet.eu/index.php/en/account-settings

Wanneer je bij het aanmaken van een account hebt aangegeven dat je je wilt abonneren op onze e-mailnieuwsbrief, maar deze niet langer wilt ontvangen kun je je voor deze nieuwsbrief uitschijven middels de ‘unsubscribe’ link aan de onderzijde van onze mailings, of via een van de volgende links:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KiteOutlet.eu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Administrator (Chris)

Your Cart

Het mandje is leeg

Login