Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je met Kiteoutlet afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

Bezorgen & Bezorgkosten

Wij bezorgen de artikelen* binnen Nederland via TNT-pakketpost zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 2 tot 4 werkdagen vanaf de besteldatum.
Als je artikelen ontvangt die je niet hebt besteld, dan dien je Kiteoulet hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Mocht je eventuele onjuistheden van door jou vermeldde gegevens tegenkomen, wil je die dan aan Kiteoutlet doorgeven. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van je gegevens die je aan Kiteoutlet hebt verstrekt, dien je door te geven, zodat ze aangepast kunnen worden in ons klantenbestand.

  • Artikelen tot 140 cm via TNT Post: boven- en onderkleding, schoenen, accessoires, kosten: € 4.95 per bestelling
  • Je betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de bezorgkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen.
  • Als je de hele bestelling of een gedeelte van de bestelling houdt, brengen wij de bezorgkosten in rekening.
  • Bij een ruiling hoef je de bezorgkosten niet nog eens te betalen.
  • Bij retournering van de hele bestelling vervallen de bezorgkosten en betaal je alleen de rechtstreekse kosten van het terugzenden. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten.

Ophalen

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de bestelde artikelen op te halen.

Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per iDEAL of bankoverschrijving. Kiteoutlet behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheidsonderzoek, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.

Recht op gratis ruilen en teruggave

Je kan alle artikelen die je hebt aangeschaft in de kiteoutlet webshop zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren*. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor een redelijke vergoeding van je te eisen.

Na de periode van 7 dagen kan je je aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan jou om aan te tonen dat je tijdig van je recht tot retourneren gebruik hebt gemaakt. Daarom raden wij je aan ervoor te zorgen dat je in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.

Het betaalde bedrag wordt bij retourneren binnen 5 werkdagen op je bankrekening terug gestort.

Retourneeradres:
Beyemansweg 26
1251 PG Laren NH

Gevolgen teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Kiteoutlet een schadevergoeding van je worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

Bestelling weigeren

Het staat Kiteoutlet vrij om online bestellingen niet aan te nemen. De keuze om bestellingen niet aan te nemen ligt geheel bij Kiteoutlet en kan zonder motivatie geschieden. Indien Kiteoutlet een online bestelling niet aanneemt, wordt dit je door kiteoutlet onmiddellijk mede gedeeld.

Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van je bestelling worden opgeslagen. In het kader van de afwikkeling van de bestelling kunnen gegevens eventueel worden doorgegeven aan ondernemingen die aan ons zijn gelieerd of aan bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren (TNT Post).
Kiteoutlet behoudt zich het recht voor om over de door jou verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Kiteoutlet zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven.
In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan voor het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Kiteoutlet werkt zijn gebonden aan Kiteoutlet voorwaarden, waarin jouw privacy wordt gewaarborgd.

Zie voor meer informatie onze uitgebreide privacyverklaring

Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

Aansprakelijkheid

Kiteoutlet aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 1.000,-.

Kiteoutlet is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van kiteoutlet opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als kiteoutlet het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geschiedt zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Kiteoutlet of bij de toeleveranciers van Kiteoutlet.

Privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat KiteOutlet.eu zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers en klanten. Onze Privacyverklaring maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan hier worden nagelezen.

Gerrit Renooij

Your Cart

Het mandje is leeg

Login